Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.pageride.comMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.pageride.comSystém PageRide nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

Děti jsou v naší školce rozděleny podle věku do dvou tříd a každá třída má svoji paní učitelku. Děti si postupně zvykají na kamarády, složení třídy se každý rok trochu mění. Pozice a úloha dítěte ve třídě se každý rok mění, což je pro děti přínosem. Děti s povinnou předškolní docházkou paní učitelky připravují k zápisu do školy.

Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuální adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti pracují svým tempem, jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

 

Třída „Berušky“ (menší třída),  zde jsou děti od 2,5-4 let 

V třídě „Motýlci“ jsou děti od 4-7 let